DATABANKBRONNEN


Gekozen onderwerp: Bedrijf en Organisatie - Bedrijfsmanagement


Databanken

→ Vakspecifiek
 AdForum Creative Network  (Full text)
een bibliotheek van meer dan 150.000 bekroonde televisie-, webradio- en gedrukte advertenties
a library of over 150,000 award-winning television, web radio and print ads
Balanscentrale - Nationale Bank Van België
Databank is plaatselijk te raadplegen in BYB AALST, campus Mercator (bibliotheek) en in BYB Schoonmeersen (multimediacellen 3 en 6 - te reserveren via Chamilo)
Central Balance Sheet Office: data available in BYB Schoonmeersen (multimediacellen 3 en 6 - make a reservation via Chamilo)
 Bel-first (Full text)
De databank Bel-first bevat informatie van Belgische en Luxemburgse bedrijven. Studenten en personeelsleden van de hogeschool kunnen de toegangscodes opvragen bij de bibliotheek (Campus Schoonmeersen - Campus Aalst ).
Bel-first contains comprehensive information on companies in Belgium and Luxembourg (password available at the libraries on the Campus Schoonmeersen - Campus Aalst)
 Fisconet  (Full text)
gratis fiscale gegevensbank van de FOD Financiën
free fiscal database of the Belgian government service for finances
 GreenFILE  (Gedeeltelijk full text)
bevat wetenschappelijke artikels over alle aspecten van de menselijke impact op het milieu
scholary articles about all aspects of human impact on the environment
 Greenleaf Online Library (Full text)
Engelstalige artikels over onderzoek en praktijken rond duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen
English articles about research and practices on sustainability and responsible management
 Jur@  (Gedeeltelijk full text)
juridische databank met rechtsbronnen en actuele informatie over zowel wetgeving, rechtspraak als rechtsleer
legal database with sources of law and current information on legislation, jurisdiction and legal doctrine
 Jurisquare (Gedeeltelijk full text)
Jurisquare biedt het grootste aanbod aan digitale juridische publicaties in België: meer dan 140 tijdschriften en meer dan 1300 boeken van de voornaamste Belgische juridische uitgeverijen zijn doorzoekbaar. Je krijgt de full text van de meeste juridische tijdschriften waarop HoGent een abonnement heeft (niet van Larcier en Bruylant).
Jurisquare offers the widest selection of digital legal publications in Belgium: more than 140 journals and over 1,300 books from the major publishers are searchable. Let op! Bestellen via Jurisquare is niet mogelijk.
 Monkey  (Full text)
full text databank over fiscaliteit, accountancy, audit en controle en vennootschapsleven.
Fulltext database on fiscality, accountancy, audit and corporate life.
 SenTRAL  (Full text)
online databank over veiligheid en milieu.
Online database concerning safety and environment.
 Trefzeker  (Full text)
Referentiewerk inzake sociale wetgeving en arbeidsrecht.
Reference tool on social legislation and labour law.
 Trendstop (Full text)
Trends Top is een tool voor actuele bedrijfsinformatie en performante webtools voor financiële analyse, doelgerichte prospectie en geomarketing. Een online werkinstrument en communicatieplatform.
A tool and communication platform for current business information, advanced webtools for financial analysis, targeted prospection and geomarketing.
 VIL bibliotheek - Vlaams Instituut voor Logistiek (Full text)
VIL, het innovatieplatform voor de logistieke sector, publiceert rapporten over actuele thema’s gerelateerd aan een onderzoeksproject.
VIL, the innnovation platform for the logistics sector, publishes reports on current themes related to a research project.

→ Multidisciplinair
 EBSCO Academic Search Complete  (Gedeeltelijk full text)
multidisciplinaire databank van ca. 9.000 full text tijdschriften,inclusief 7.850 'peer-reviewed' titels.
multidisciplinary database of approximately 9.000 full-text journals, including 7.850 peer-reviewed titles
 EBSCO Business Source Premier  (Gedeeltelijk full text)
economische databank, grotendeels full text.
economic database, mostly full-text
 EBSCO Host Research Databases  (Gedeeltelijk full text)
portaal voor het gelijktijdig doorzoeken van databanken van EBSCO
portal used for searching the different EBSCO-databases simultaneously
 Elsevier ScienceDirect  (Gedeeltelijk full text)
multidisciplinaire databank van 1800 tijdschriften, waarvan ruim 1000 met full text toegang
multidisciplinary database of 1800 journals, over 1.000 full-text available
 Google Scholar (Gedeeltelijk full text via SFX)
zoekmachine voor vrij beschikbare wetenschappelijke informatie op het web
search-engine for scientific information available on the web
 LexisNexis Newsportal  (Full text)
databank van kranten en nieuwsmagazines (Nederlandstalig en internationaal)
Database of newspapers and -magazines (Dutch and international).
 SpringerLink  (Gedeeltelijk full text)
multidisciplinaire databank met ca. 1400 full text tijdschriften, ongeveer 18000 e-books waarvan 150 over gezondheidszorg in het Nederlands.
multidisciplinary database containing about 1400 full text journals and 18.000 e-books (of which 150 on healthcare, in Dutch).
 Web of Science  (Gedeeltelijk full text via SFX)
multidisciplinaire bibliografische databank met ruim 8450 toonaangevende internationale tijdschriften
multidisciplinary bibliografical database with over 8450 leading international journals.
 Wiley Online Library (Gedeeltelijk full text)
multidisciplinaire databank met toegang tot 5 miljoen artikelen uit 1500 tijdschriften (waarvan 1000 full text), ongeveer 14.500 online boeken (geen full text) en honderden naslagwerken, laboratoriumprotocollen en databases.
multidisciplinary database with access to 5 million articles from 1500 journals (including 1.000 full text), about 14.500 online books (no full text) and hundreds of reference works, laboratory protocols and databases