DATABANKBRONNENDatabanken

→ Vakspecifiek
 Dieetbehandelingsrichtlijnen (Full text)
Beschrijving van standaardprocessen die diƫtisten dienen te doorlopen bij iedere dieetbehandeling. .
Description of the standard processes that dietitians must complete for each dietary treatment.
 De sociale kaart (Full text)
Overzicht van de organisaties uit de welzijns- en gezondheidssector in Vlaanderen en Brussel.
Overview of the welfare- and healthcare sectors in Flanders and Brussels.
 De Taalsector (Full text)
sectornieuws en 4000 artikelen en kennisdocumenten over talen, lezen en schrijven, vertalen en tolken, taaltechnologie, vaktaal enz.
sector news and 4000 articles and documents about languages, reading and writing, translation and interpretation, language technology, specialist language, etc.

→ Multidisciplinair
 Directory of Open Access Journals  (Full text)
multidisciplinaire directory van open access tijdschriften. Gratis, full text, grotendeels peer reviewed wetenschappelijke tijdschriften.
multidisciplinary directory of open access journals. Free, full-text and mostly peer-reviewed and scholary journals