DATABANKBRONNENDatabanken

→ Vakspecifiek
 Dieetbehandelingsrichtlijnen (Full text)
Beschrijving van standaardprocessen die diëtisten dienen te doorlopen bij iedere dieetbehandeling. .
Description of the standard processes that dietitians must complete for each dietary treatment.
 De sociale kaart (Full text)
Overzicht van de organisaties uit de welzijns- en gezondheidssector in Vlaanderen en Brussel.
Overview of the welfare- and healthcare sectors in Flanders and Brussels.

→ Multidisciplinair
 Directory of Open Access Journals  (Full text)
multidisciplinaire directory van open access tijdschriften. Gratis, full text, grotendeels peer reviewed wetenschappelijke tijdschriften.
multidisciplinary directory of open access journals. Free, full-text and mostly peer-reviewed and scholary journals