RESERVEREN EN VERLENGEN

Op deze pagina krijg je een antwoord op volgende vragen:

Hoe reserveer ik een boek?

Hoe verleng ik de uitleentermijn van een boek?

Mijn boek is enkel beschikbaar in een bib buiten HoGent. Wat kan ik doen?

Hoe reserveer ik een lokaal, camera, beamer?

Hoe reserveer ik een boek?

Boeken reserveren kan je doen via de catalogus: ga naar https://bib.hogent.be/zoeken/ en klik daar op geavanceerd zoeken. Je komt in een nieuw menu. Vooraleer je met je zoekopdracht start, klik je rechtsboven eerst op aanmelden. Je meldt je aan met je HoGentaccount en -paswoord. Nu kom je opnieuw in het startscherm van de catalogus, maar bovenaan zie je in het groen mijn account staan. Zoek nu het boek dat je wil reserveren. Klik op check availability. Je komt in een nieuw venster. Helemaal links kun je in de kolom aanvragen klikken op request. Je komt opnieuw in een nieuw venster. In dit scherm kun je de pickup location aanpassen naar jouw bibliotheek (werkt enkel indien boek niet is uitgeleend). Klik tenslotte op go en in het volgende scherm nogmaals op go om de reservatie te bevestigen.

Terug naar boven.

Hoe verleng ik de uitleentermijn van een boek?

Verlengen kan je doen via de catalogus: ga naar https://bib.hogent.be/zoeken/ en klik daar op geavanceerd zoeken. Je komt in een nieuw menu. Vooraleer je met je zoekopdracht start, klik je rechtsboven eerst op aanmelden. Je meldt je aan met je HoGentaccount en -paswoord. Nu kom je opnieuw in het startscherm van de catalogus, maar bovenaan zie je in het groen mijn account staan. 

Klik hier op en vervolgens op het cijfer naast ontleningen. Je komt in een nieuw venster. In de kolom renew klik je op het cijfer van de boeken die je wil verlengen. Klik vervolgens in een nieuw scherm nogmaals op renew

Terug naar boven.

Werken reserveren uit een bibliotheek buiten HoGent

IMPALA, het elektronische documentbestelsysteem voor bibliotheken maakt het mogelijk om boeken en tijdschriftartikelen te lokaliseren en te bezorgen aan onze bibliotheek. Meer dan 600 Belgische bibliotheken treden op als leverancier. 

Concreet!
Je zoekt een tijdschriftartikel, maar je kan de full text niet vinden. Neem contact op met je eigen (campus)bibliotheek en het bibliotheekpersoneel zal via IMPALA het betreffende artikel elektronisch leveren. De HoGent betaalt de kosten voor de documentleverantie voor haar studenten en personeelsleden. 

Ook boeken kunnen op die manier besteld worden. Via unicat, de catalogus van zo goed als alle universiteiten en hogescholen vind je snel in welke bibliotheek het boek beschikbaar is.  

Terug naar boven.

Hoe reserveer ik een lokaal, camera, beamer?

Op de campus Schoonmeersen kan je ook lokaaltjes reserveren. Je hebt een groepswerk en wil er samen met de groepsleden rustig aan werken. Of in het kader van BZL wil je een gesprek met je docent. Of je wil een presentatie voorbereiden. Of je wil in de beslotenheid van een kleine studiecel iets doornemen? ... Dat kan allemaal via http://chamilo.hogent.be. Inloggen gebeurt met de gebruikersnaam en wachtwoord.

Klik op het filmpje voor een demo.

lokaal reserveren from BYB Schoonmeersen on Vimeo.


De dag van je reservatie ga je naar de eerste verdieping in de byb. In ruil voor je personeels- of studentenkaart krijg je de sleutel van je lokaaltje.
Uiteraard kan je niet onbeperkt reserveren. Er zijn namelijk 9000 potentiële gebruikers voor een beperkt aantal ruimtes. Daarom heeft iedereen recht op een bepaald aantal uur per week afhankelijk van het lokaal.

Terug naar boven.