LENEN, RESERVEREN EN VERLENGEN

Op deze pagina krijg je een antwoord op volgende vragen:

Hoe leen ik een boek? 

Hoe reserveer ik een boek?

Hoe verleng ik de uitleentermijn van een boek?

Mijn boek is enkel beschikbaar in een bib buiten HoGent. Wat kan ik doen?

Hoe reserveer ik een lokaal, camera, beamer?

Hoe leen ik een boek? 

Studenten en personeel van de HoGent kunnen gratis boeken lenen met hun personeels- of studentenkaart. Studenten en personeelsleden van de Associatie Universiteit Gent genieten dezelfde rechten en kunnen gratis als leners geregistreerd worden .

Je kan 4 werken lenen. Je kan ze 3 weken bijhouden en 1 maal verlengen. Te laat? Dan rekenen we 20 cent aan per dag en per werk. Dus niet vergeten te verlengen.

Hoe reserveer ik een boek?

Een boek reserveren kan voortaan gewoon met een mailtje naar de bibliotheek op je campus. De contactgegevens vind je terug op de website van de bib. Uiteraard is het niet de bedoeling dat je boeken reserveert die gewoon op de plank staan.

Terug naar boven.

Hoe verleng ik de uitleentermijn van een boek?

De uitleentermijn verlengen kan via Chamilo. Een blokje toevoegen en kiezen voor Bib Uitleningen. De widget komt dan automatisch terecht op je Chamilo-homepage. Toch even herhalen dat on-lineverlengen maar 1 keer kan. 

Terug naar boven.

Werken reserveren uit een bibliotheek buiten HoGent

IMPALA, het elektronische documentbestelsysteem voor bibliotheken maakt het mogelijk om boeken en tijdschriftartikelen te lokaliseren en te bezorgen aan onze bibliotheek. Meer dan 600 Belgische bibliotheken treden op als leverancier. 

Concreet!
Je zoekt een tijdschriftartikel, maar je kan de full text niet vinden. Neem contact op met je eigen (campus)bibliotheek en het bibliotheekpersoneel zal via IMPALA het betreffende artikel elektronisch leveren. De HoGent betaalt de kosten voor de documentleverantie voor haar studenten en personeelsleden. 

Ook boeken kunnen op die manier besteld worden. Via unicat, de catalogus van zo goed als alle universiteiten en hogescholen vind je snel in welke bibliotheek het boek beschikbaar is.  

Terug naar boven.

Hoe reserveer ik een lokaal, camera, beamer?

Op de campus Schoonmeersen kan je ook lokaaltjes reserveren. Je hebt een groepswerk en wil er samen met de groepsleden rustig aan werken. Of in het kader van BZL wil je een gesprek met je docent. Of je wil een presentatie voorbereiden. Of je wil in de beslotenheid van een kleine studiecel iets doornemen? ... Dat kan allemaal via http://chamilo.hogent.be. Inloggen gebeurt met de gebruikersnaam en wachtwoord.

Klik op het filmpje voor een demo.

lokaal reserveren from BYB Schoonmeersen on Vimeo.


De dag van je reservatie ga je naar de eerste verdieping in de byb. In ruil voor je personeels- of studentenkaart krijg je de sleutel van je lokaaltje.
Uiteraard kan je niet onbeperkt reserveren. Er zijn namelijk 9000 potentiële gebruikers voor een beperkt aantal ruimtes. Daarom heeft iedereen recht op een bepaald aantal uur per week afhankelijk van het lokaal.

Terug naar boven.