1M³ KASK ARTISTS' BOOKS

Vier gelijke zijden en hoeken: een vierkant.
Slechts twee gelijke zijden: een rechthoek.
Kantel naar rechts: een parallellogram.
Keer terug naar het vierkant, trek aan de onderste hoeken om een rok te vormen: een trapezium.
Keer terug naar het vierkant, draai het met een hoek naar boven, druk het verticaal samen: een ruit.
Trek de top een beetje omhoog: een Vlieger.
Geef nu elke kant een willekeurige duw: een onregelmatige!

Deze selectie van boeken werd gemaakt door Gudlaug Mia Eythorsdottir in het kader van Sara De Bondt’s masterseminarie 'Graphic Design for Contemporary Art’, van oktober tot december 2016.

Four equal sides and angles: a square.
Only two equal lengths: a rectangle. 
Tilt it to the right: a parallelogram.
Return to the square, pull out the lower corners to form a skirt: a trapezoid. 
Return to the square once more, tilt it on an angle, give it a vertical squeeze: a rhombus.
Push the top a bit more: a kite. 
Now give each side a random push: an irregular!

This selection of books was made by Gudlaug Mia Eythorsdottir in the context of Sara De Bondt’s master seminar ‘Graphic Design for Contemporary Art’, October to December 2016.

meer informatie

publicatie: 30 mrt 2017

Laatste berichten