DATABANK WEB OF SCIENCE BLIJFT BESCHIKBAAR

Afbeelding Databank Web of Science blijft beschikbaar

Even leek het erop dat medewerkers en studenten van HoGent geen toegang meer zouden hebben tot Web of Science, maar de wetenschappelijke databank blijft beschikbaar.

Web of Science is een multidisciplinaire databank die referenties bevat naar de artikels van meer dan 10.000 toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften. Het bijzondere aan deze databank is dat alle citaties van de artikels opgenomen zijn. Daardoor zijn de artikels ook onderling gelinkt. Als je hier dus een goed artikel over je onderwerp vindt, kan je doorklikken naar recentere artikels die naar dit artikel refereren, en mogelijk over hetzelfde onderwerp gaan. Als een artikel veel geciteerd wordt, wijst dit er bovendien op dat het een belangrijk artikel is.

Op zich biedt Web of Science geen full text artikels, maar bij elk artikel staat een knop om te zoeken op Google Scholar, de gratis internetzoekmachine voor wetenschappelijke artikels.

Onderzoekers gebruiken Web of Science ook om te checken of een tijdschrift een zogenoemd ‘A1-tijdschrift’ is. Als onderzoekers publiceren in dit type tijdschriften verhoogt dit hun aanzien. A1-tijdschriften zijn internationale tijdschriften die artikels laten beoordelen door collega-onderzoekers én opgenomen zijn in Web of Science, met uitsluiting van de Emerging Sources Citation Index – ESCI.

ESCI is een nieuwe index in Web of Science. Deze index bevat de bronnen die Web of Science aan het evalueren is voor opname. Het maakt deze tijdschriften meer zichtbaar. De optie om ESCI uit te sluiten is te vinden onderaan de startpagina bij ‘More settings’.

publicatie: 18 mei 2017

Laatste berichten