NIEUWE DATABANKEN: EEN OVERZICHT

Grote volatiliteit tegenwoordig binnen het databankenarsenaal. Begin januari meldden we al dat de toegang tot Trefzeker, de databank over sociale wetgeving en personeelsfiscaliteit, flink uitgebreid is.
Een week later kon je lezen dat de HoGent nu ook Diddit aanbiedt. Diddit is een leerplatform met lesmateriaal, bordboeken, evaluatiefiches en oefeningen voor het secundair onderwijs.
In februari werd dan weer de toegang tot Greenleaf en Jurisquare geregeld. Greenleaf bevat boeken en tijdschriften over duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Jurisquare, doet dan weer wat de naam suggereert nl. juridische tijdschriften doorzoeken.

Langs de andere kant zijn er dan weer enkele databanken verdwenen. We namen afscheid van Oxford Art Online, DAAI, Econlit en Lexact.

publicatie: 22 feb 2016

Laatste berichten